Upute za kratko usmeno izlaganje (do 10 minuta)

Molimo Vas da pripremite Power Point prezentaciju u ukupnom trajanju ne duljem od10 minuta. Nakon svakog seta predavanja održat će se rasprava.

Iznimno je važno da poštujete dodijeljeno vrijeme izlaganja jer radno će predsjedništvo prekidati izlaganja po isteku 10 minuta.

Prezentirajte redoslijedom kako je pisan Vaš sažetak (ovisno o vrsti rada). Dakle, za istraživačke radove: uvod/cilj, metode, rezultati, zaključak, ili  za pregledni rad: uvod, cilj/svrha, razrada, zaključak. Tijekom prezentiranja rezultata istraživačkog rada odmah raspravite navedene rezultate jer se za izlaganje ne radi poseban odjeljak rasprave.

Točno vrijeme Vašeg izlaganja naznačeno je u preliminarnom programu dostupnom na internetskoj stranici Konferencije.

Izlagati možete na hrvatskom ili engleskom jeziku, a inozemni će predavači izlagati na engleskom jeziku. Tijekom petka i subote simultani će prijevod biti osiguran u dvorani „Javor“.

Prezentaciju donesite na memorijskom USB sticku i predajte ga odgovornoj osobi – tehničaru u dvorani najkasnije u vrijeme stanke prije početka sesije u kojoj je predviđenoVaše izlaganje.Zbog sigurnosti, svoje predavanje pohranite na drugi mediji/ilivlastitu e-poštu. Ako u prezentaciji imate animaciju (film) i/ili kakav drugi oblik prikaza,obvezno se posavjetujte s odgovornom osobom - tehničarom i u stanci isprobajte prezentaciju. 

Svi su zaprimljeni naslovi i sažetci radova lektorirani i bit će objavljeni u e-knjizi sažetaka konferencije. Knjigu sažetaka ćete dobiti na USB memorijskom sticku u konferencijskoj torbi. 

Molimo Vas se da u pripremi izlaganja koristite terminima iz ispravljenoga/lektoriranoga teksta Vašeg sažetka.

Zahvaljujemo Vam i radujemo se skorašnjem susretu u Osijeku.

Organizacijski odbor

Suorganizatori konferencije

Pokrovitelji

Grb
Ministarstvo Zznanosti i Obrazovanja 1024x354
Logo Min Zdravstva
Akademija
01 Logo Unios
Osjecko Baranjska Zupanija
Grad Osijek